O društvu

Zaradi selitve na nov strežnik je spletna stran v procesu prenove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedološko društvo Slovenije (PDS)

strokovno in znanstveno, pa tudi ljubiteljsko združenje tistih,
ki jih zanimajo tla in pedologija – veda o tleh.

Člane iz različnih inštitucij druži skupno prepričanje, da je  s tlemi kot naravnim virom treba trajnostno upravljati, saj tla, poleg zraka in vode, omogočajo življenje na Zemlji.

Pedološko društvo je neprofitna, nepolitična in neinstitucionalno združenje. Omogoča in spodbuja razprave o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, pedologijo.
Ustanovljeno je bilo decembra 2004.

PDS je član svetovne zveze pedoloških društev International Union of Soil Sciences (IUSS http://www.iuss.org/).

Pomembnejše dejavnosti PDS so organizacija  strokovnih in znanstvenih predavanj, ekskurzij, organizacija posvetov in okroglih miz.V okviru društva delujejo komisije, ki obravnavajo ožja vsebinska področja.

Če vas zanimajo tla in pedologija, če bi radi delili svoje mnenje o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, degradacijami tal, pozidavo tal… se včlanite v PDS.

Morebitna dodatna vprašanja in predloge o delu društva prosimo naslovite na pedolosko.drustvo@gmail.com