Biodiverziteta

Biotska raznovrstnost tal

 

Biotska raznosvrstnost tla odraža variabilnost vseh živih organizmov, tudi tistih, ki niso vidni s prostim očesom, kot so mikroorganizmi ter mezo-favna, ter bolj poznana makro-favna.

Biotsla raznovrstnost tal prispeva k zagotavljanju ekosistemskih storitev tal na različne načine. Med drugim sposobnost mikroorganizmov razgrajevanja onesnaževal in povečanje zmogljivosti infiltracije s prisotnostjo deževnikov.

 

Primeri biotske raznovrstnosti tal. Vir: Joint Research Centre (EU-JRC).