Funkcije tal

Tla so temelj življenja na kopnem. 

Tla so pomembna vsaj ker:

  • omogočjo življenje na kopnem ker omogočajo rast rastlin, te so hrana živalim in človeku.
  • so temelj biotske pestrosti; s svojimi lastnostmi določajo naravne rastlinske združbe in s tem tudi živali.
  • omogočajo kroženje snovi / prvin kot so ogljik, dušik, fosfor, kalcij,…. Brez tal ni kroženja, snovi in energije, temeljnih procesov delovanja kopenskih ekosistermov.
  • filtrirajo meteorne in poplavne vode; da očiščene postanejo vir pitne vode,
  • vežejo, razgrajujeo, nevtralizirajo… škodljive snovi;
  • in še in še….

Funkcije in storitve tal so izjemno pomembne. Delovanje tal je samoumevno; niti ne opazimo ker hodimo po njih (ali ravno zato?). Mogoče se zato človeštvo premalo zaveda, da so dobra tla, rodovitna in neosnenažena,… temelj obstoja kopenskih ekosistemov, tako naravnih, polnaravnih kot urbanih.

Med mnogimi lastnostmi, ki jih tla v svojem razvoju pridobijo (in tudi izgubijo), smo v kmetijstvu, gozdarstvu – biotehniki v preteklosti izpostavljali predvsem rodovitnost – temeljno in za obstoj kopenskih ekosistemov najpomembnejšo lastnost.Pridelava hrane/biomase je dolgo veljala za primarno vlogo tal. V zadnjem času postajajo pomembne ključne ekosistemske oz. okoljske funkcije in storitve tal. Razlog intenzivnejšega raziskovanja vlog tal v ekosistemih, vpliva na habitate, sposobnosti izvajanja okoljskih funkcij in storitev tal…, je v veliki meri posledica degradacije okolja v preteklih desetletjih, povečanih potreb po hrani ob hkratnem zmanjševanju obsega kakovostnih kmetijskih površin.

 

11 pomembnejših funkcij tal, ki jih predlaga FAO :

Rezultat iskanja slik za funkcije tal