Terminološki kotiček

Terminološki kotiček


“Zakaj rečemo prst, tla, zemlja?.” Geografski obzornik volume 62. issue 2/3, str. 4-13.

 


Tla ali prst? Prispevek k razpravam o rabi izrazov ‘tla’ in ‘prst’ v slovenskem poljudnem in strokovnem izrazoslovju. Acta agriculturae Slovenica, letnik 101, številka 2, str. 317-328.

 

Scroll through the table or use Ctrl+F (Cmd+F on Mac) to search for the term of your interest. The short definition of the terms in the table below is displayed when hovering a mouse cursor over the word.

Deutsch Français Italiano Slovenščina English
Boden sol suolo tla soil
Erde terre, sol terra prst soil, dirt, fine earth
Bodenkunde science du sol scienza del suolo pedologija soil science