Članstvo v PDS

Članstvo v PDS

Član pedološkega društva Slovenije lahko postane vsak, ki želi sodelovati v delu društva, se udeleževati ekskurzij, predavanj, izobraževanj in drugih dogodkov in dejavnosti.

Pogoj za članstvo je plačana članarina, ki za zaposlene znaša 20 €, za študente 5 € in za organizacije 200 €. Ob plačilu članarine je dobro obvestiti tudi po elektronski pošti pedolosko.drustvo@gmail.com.

Plačilo na TR PDS: št. 02018-0255173594, odprt pri NLB – enota Vič, s pripisom “<priimek> – članarina <letnica>”

Člani PDS imajo 30% popust pri plačljivih dejavnostih društva (npr. ekskurzije, majice).