O PDS

Pedološko društvo Slovenije (PDS)

strokovno in znanstveno, pa tudi ljubiteljsko združenje tistih, ki jih zanima pedologija – veda o tleh.

Ustanovljeno je bilo decembra 2004 in šteje okoli 35 članov. Združuje nas, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjamo s tlemi pedologijo. Prihajamo iz različnih inštitucij a nas druži skupno prepričanje, da je potrebno trajnostno upravljati s tlemi kot naravnim virom, ki poleg zraka in vode omogoča življenje na Zemlji.

Pedološko društvo je neprofitna, nepolitična in neinstitucionalno združenje. Omogoča in spodbuja svobodno razpravo o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, pedologijo.

Društvo je član svetovne zveze pedoloških društev International Union of Soil Sciences (IUSS http://www.iuss.org/).

Pomembnejše dejavnosti društva so organizacija ekskurzij, strokovnih in znanstvenih predavanj, organizacija posvetov in okroglih miz.V okviru društva delujejo komisije, ki obravnavajo ožja vsebinska področja.

Če vas zanimajo tla in pedologija, če vas skrbi za usodo tal v Sloveniji, če bi radi delili svoje mnenje o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, degradacijami tal, pozidavo tal… se včlanite v PDS.

Morebitna dodatna vprašanja in predloge naslovite na pedolosko.drustvo@gmail.com