Publikacije in gradiva

Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal Tla v Okolju: Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal.

TLA SLOVENIJE. S PEDOLOŠKO KARTO V MERILU 1: 250 000

The Soils of Slovenia: Borut Vrščaj, Blaž Repe, Primož Simončič