Pregledovalnik podatkov eTLA

Dostop do javnih podatkov tal Slovenije

Javno dostopni podatki tal na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Izvorni podatki Pedološke karte Slovenije 1:25.000 (2000) in pedoloških profilov (2000)

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Atlas okolja
Raba tal, onesnaženost tal.

http://www.kis.si/eTLA

eTLA – interaktivni spletni GIS pregledovalnik javnih podatkov tal
Kmetijski inštitit Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire.

 

Pedološki podatki objavljeni na portalu Ministrstva za javno upravo