SPT

Slovensko partnerstvo za tla

Ob Svetovnem dnevu tal, 5. decembra 2017, je bilo ustanovljeno Slovensko partnerstvo za tla. Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji.

Vključitev v Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljna, vključi se lahko vsaka inštitucija in vsak posameznik, ki želi prispevati ali pa se želi zgolj informirati na področju trajnostnega upravljanja in varstva tal.

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/tla/slovensko_partnerstvo_za_tla/

Rezultat iskanja slik za slovensko partnerstvo za tla logo