Svetovni dan tal – 5. december

5. december 2018,

svetovni dan tal Združenih narodov

 

Tla so naš najpomembnejši ekosistem, saj nam z vidika preživetja nudijo vrsto ekosistemskih storitev kot so hrana, čista voda, surovine, itn. Tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz slojev, ki omogočajo življenje živali in tudi človeka. Poseben poudarek je treba nameniti tudi na osnovnim funkcijam tal, kot so kroženje hranil, preprečevanje erozije, filtriranje, skladiščenje ogljika in ohranitev biotske pestrosti.

V sodobni družbi ne uspemo povezati pomena in nujnosti varovanja tal s hrano, pitno vodo, pestrosti rastlinstva, živalstva, krajine in nasploh z možnostjo življenja na kopnem. Ohranjanje in varovanje tal je bistvenega pomena, zato je nujno spremeniti slabe navade ter obrniti trende uničevanja tal v varovanje in trajnostno gospodarjenje s tlemi!

Namen Svetovnega dneva tal 2018 je osveščanje javnosti o tveganjih za človeka in okolje zaradi onesnaženih tal in hkrati poziv k reševanju problematike onesnaževanja tal
Be the solution to soil pollution«).

Na Kmetijskem Inštitutu si želimo več pozornosti namenjene pomenu zdravih tal, tako v družbi kot tudi pri glavnih odločevalnih in varovanje tal uvrščamo med najvišje prioritete sodobne družbem, zato smo v okviru tega dogodka za Slovensko partnerstvo za tla pripravili plakat z namenom osveščanja širše javnosti o problematiki onesnaženja tal.

 

Dr Borut Vrščaj in Jurka Lesjak, Kmetijski inštitut Slovenije

________________________________________________________________________________________________________

Združeni narodi  so  20. decembra 2013 na svojem 68. zasedanju razglasili

5. december za Svetovni dan tal

Povezana slika

Svetovni dan tal je namenjen ozaveščanju o pomenu tal, ki predstavljajo neobnovljiv naravni vir. Nastanek tal in obnavljanje je dolgotrajen proces, ki traja tudi več tisočletij.

Svetovni dan tal smo prvič praznovali 5.decembra 2014 in ga praznujemo vsako leto.

Deklaracija OZN   Global Soil Partnership.